Kategorier
Nyheter fra Slow Food Røros

Årsmøte 2024

Styret i Slowfood Røros i 2023, f.v. Marit Evanger, Åste Øverby, Hilde Bergebakken (leder), Jan Erik Øvergård og Kerstin Ulrich.

Årsmøte i Slow Food Røros ble holdt digitalt på Teams 4. april 2024. Syv medlemmer deltok på møtet, som gikk unna i en fei. Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

I valgene var det stort sett gjenvalg over hele linja. Kerstin Ulrich hadde frasagt seg gjenvalg, og det hadde ikke lykkes valgkomiteen å finne noen erstatter som ville stille, så derfor går styret videre med fire medlemmer.

Årmøtepapirer med årsmelding og regnskap

Referat fra årsmøtet

Etter at årsmøtet var hevet, ble det orientert litt om hva vi jobber med framover. Vi prøver å få til et arrangement i Vauldalen i løpet av våren og et besøk i en beredskapshage i Valdres til høsten. Det tradisjonelle rakfisklaget i november er heller ikke glemt.

Det kom forslag om uformelt medlemsmøte med god mat og drikke, med mer informasjon om Slow Food og der man kunne diskutere hvilke arrangementer og aktiviteter som lagsmedlemmene ønsker seg. Styret vil ta med seg dette forslaget videre.