Matglede i Bergstaden

Slow Food handler om å dyrke
de enkle gledene ved god mat
i godt selskap, og koble matgleden med forpliktelse overfor dyr, natur og mennesker.

Verdensarvstedet Røros

Bergstaden Røros er den gamle gruvebyen på fjellet, der kulturen blomstrer på så mange vis. Tradisjonsmat og matglede står sterkt blant mange på Røros, og lokale produsenter har nådd langt ut over de lokale grenser med sine produkter. Slow Food Røros støtter opp om dette, vi ivrer for kortreist, økologisk mat, basert på lokale råvarer.

Takk til Wiktor

Vi retter en stor takk til Wiktor Hagan som har bidratt i styret siden Slow Food Røros så dagens lys!

Les mer

Nytt styre – ny aktivitet

Det nye styret i Slow Food Røros, valgt på årsmøtet i mai, har nå konstituert seg og vi er ivrige etter å komme i gang med aktivitetene, nå som pandemien forhåpentligvis slipper taket i oss. Mange ideer finnes på blokka, og vi håper å ha utkast til et program for høsten klart om ikke så lenge. Følg med på Facebook og her på nettsidene!

Det nye styret består av (f.v.) Åste Øverby – sekretær, Hilde Bergebakken – leder, Ellen Thoen – styremedlem, Jan Erik Øvergård – kasserer og web-ansvarlig, og Kerstin Ulrich – styremedlem (innfelt) som var med på styremøtet på Teams.