Slow Food sin historie

Per Tore Holgersen var en krumtapp og primus motor da Slow Food Røros ble dratt i gang. Under foreningens rakfisklag, som samlet en stor gjeng matglade i november 2021, etter pandemipausen, holdt han et lite foredrag om lokallagets tilblivelse.

Han gledet seg over at foreningen fortsatt virker å være riktig så livskraftig, med rekordoppslutning om rakfisklaget.

Per Tore Holgersen

Se video av Per Tores foredrag:

Per Tore Holgersen under foredraget på rakfisklaget til Slow Food Røros i november 2021.