Kategorier
Nyheter fra Slow Food Røros

Årsmøte 19. april

Årsmøtet i Slow Food Røros avholdes tirsdag 19. april kl 19.00, som digitalt møte på TEAMS. Innkalling med link til møtet vil bli sendt til medlemmene på e-post i god tid før møtet.

Både årsrapport og regnskap foreligger digitalt som PDF-dokument og kan lastes ned her:

Årsrapport 2021 med regnskap.

Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker. Om noe ønskes tatt opp på årsmøtet, kan saker meldes til styret på admin@slowfoodroros.no.

Valg: Sittende tillitsvalgte er følgende, med angitt valgperiode:

STYRET:

Hilde Bergebakken        – valgt til styret til 2023 – valgt som leder til 2022

Åste Øverby                  – valgt til 2023

Kerstin Ulrich               – valgt til 2022 og er på valg i år

Jan Erik Øvergård         – valgt til 2022 og er på valg i år

Ellen Thoen                  – valgt til 2023, men ønsker å fratre

REVISOR:                    
Erling Mjelva                 – valgt for ett år  

VALGKOMITE:

Wiktor Hagan                  – valgt til leder

Bente Kristiansen