Årsmøte 2021

Velkommen til Årsmøte i Slow Food Røros 27.mai kl. 20:00 på Teams.

Påmelding så fort som mulig, og senest 26.mai. til admin@slowfoodroros.no

Sak 1     Registrering av frammøtte

Sak 2     Godkjenning av innkalling

Sak 3     Valg av møteleder og referent

Sak 4     Valg av 2 til å signere protokoll

Sak 5     Godkjenning av Årsmelding 2020

Sak 6     Godkjenning av Regnskap 2020

Sak 7     Valg

Sak 8     Innkomne saker

Årsrapport 2020 Slow Food Røros (pdf)

Vedtekter Slow Food Røros (pdf)

Styret fram til årsmøtet har bestått av Hilde Bergebakken (leder), Aaste Øverby, Jan Erik Øvergård, Kerstin Ulrich og Wiktor Hagan.

Valgkomite: Eli Høsøien og Per Tore Holgersen

Fra Slow Food Røros sitt øl-cruise på Femunden i fjor. Lars Rekaa (i midten) og svogeren Torstein Hvattum (t.h) tok turen helt fra henholdsvis Søgne og Ås for å være med på cruiset. Her i godt selskap med Torbjørn Auran.